Na drodze do swojego domu…

 

 PO PIERWSZE:

 

Musisz uzyskać "DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU" lub WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

 

Procedura może różnić się w zależności od lokalnych wymagań gminy. Aktualne informacje otrzymasz w rejonowym wydziale architektury. Podstawowe wymogi to:

 • Uzyskanie od geodety zaktualizowanych map działki do celów projektowych w skali 1:500

 • Na aktualnej mapie działki (mapa do celów projektowych), w skali 1:500 (1cm na mapie oznacza 5m w terenie) lub 1:1000 (1cm=10m) wyrysować kontur planowanej inwestycji (domu, garażu itp.). Oznaczyć granice działki (kolorowym zakreślaczem).

 • Budynek powinien być usytuowany zgodnie z prawem w odległości 3 m od granicy działki (ściana bez okien) i 4 m(ściana z oknami). W innych przypadkach należy uzyskać zgodę sąsiadów na projektowaną zabudowę w odległości 1,50m, lub też - jeśli jest taka konieczność - na zabudowę w granicy działki

 • Wypełnienie wniosku o wydanie decyzji lub wypisu (gotowy formularz dostępny jest w urzędzie).

 • Złożenie kompletu dokumentów we właściwym urzędzie Komplet dokumentów złożyć w urzędzie.

(Wniosek rozpatruje właściwy organ administracyjno-budowlany, na terenie, którego znajduje się planowana budowa, trwa to zwykle 14 - 30 dni). Wypis z Miejscowego Planu uzyskuje się o wiele szybciej.

 

 

PO DRUGIE:

 

Wypełnienie szczegółowych warunków zawartych w otrzymanej "DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU" lub WYPISU.Uzyskanie m.in.:

 • zapewnienia dostawy energii elektrycznej, wody, gazu

 • decyzji o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub leśnego

 • zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych

 • opinii Konserwatora Zabytków lub Konserwatora Przyrody

 • innych opinii, pozwoleń specyficznych dla konkretnej lokalizacji

 

 

PO TRZECIE:

 

Decyzja o Warunkach Zabudowy + Projekt gotowy + Adaptacja + wniosek do urzędu => upragniona zgoda na budowę.

W przypadku zakupu gotowego projektu należy zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego i projektu zagospodarowania działki uprawnionemu projektantowi.

 • Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków klimatycznych oraz wymagań Inwestora.

 • Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu polega na naniesieniu projektowanego budynku, przyłączy instalacyjnych wraz z bilansem terenu na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową (taką z pieczątką geodety "do celów projektowych" ) i sporządzenia opisu.

 • W zależności od warunków zabudowy może być wymagany projekt wjazdu na działkę, projekt ogrodzenia, projekt szamba, etc.  

Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy dla terenu lokalizacji inwestycji, organ architektoniczno-budowlany na podstawie wniosku Inwestora.  

 Do wniosku należy dołączyć:

 • Projekt budowlany 4 egz. zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z przepisów ogólnych i szczegółowych.

 • Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

 • Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub Wypis z Miejscowego Planu

 • Dodatkowe dokumenty lub opinie wymagane przez rejonowy urząd

Rozpoczęcie robót w terenie, poprzedzić należy zawiadomieniem urzędu o rozpoczęciu budowy, składane w terminie co najmniej siedmiu dni przed ich rozpoczęciem. Jest to wymóg formalny, którego nie można pominąć.

Dlaczego warto z nami budować

15 lat na rynku

Wykorzystywanie nowych technologii

Doświadczeni pracownicy

Możliwość pracy na materiale powierzonym

Konkurencyjne ceny materiałów

Pomoc prawna

Fachowe doradztwo

www.tekart.com.pl
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!